Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Utvalda

Fotografi av offrets öga knöt mördaren till brottet

Flera svenska tidningar - våren 1895 En mördare i USA knöts till brott genom uppförstorade fotografier av offrets öga där den häktade misstänkte mördaren kunde urskiljas. Fotografier och förbrytelser. Att fotografin i våra dagar spelar en utomordentligt stor roll vid upptäckandet av förbrytelser och identifieringen av brottslingar är en känd sak. Det är nästan otroliga resultat man kan uppvisa på detta område. Så har man exempelvis upptäckt förövaren av en stor penningstöld genom att fotografera och förstora det avtryck, som en tumme lämnat efter sig i det lack, varmed penningförsändelsen var förseglad. En annan gång har en man i Paris genom fotografins hjälp kunnat konstatera, att underskriften på ett viktigt dokument var falsk, och detta ehuru det papper, varpå namnet var skrivet, sedan tuggats till en kula, som därpå trampats samman mot golvet. Om man får tro va det amerikanska tidningarna veta berätta, har man nu i Amerika uppnått ett nytt egendomligt resultat beträff

Senaste inläggen

Kluven huvudskål i Landskrona

Erik med svår epilepsi och fem gråtande barn