Erik med svår epilepsi och fem gråtande barn

En målande beskrivning av lidandet hos en familj med fem barn där pappan lider av svår epilepsi.


"Hjulsjö, den 19 mars.
Nu hemkommen ifrån uselhetens och eländets boning, dit jag varit kallad i sockenbud, vågar jag skynda, att, inför en vördad och välgörande allmänhet, teckna nybyggaren Erik Erssons i Rombohöjden jämmerfulla belägenhet. Några och 30 år gammal, har han 3:ne år varit ansatt av svår fallandesot, vilken gjort honom oskicklig till allt arbete, och nu så ökat sig, att han sedan förliden midsommar måst hållas vid sängen, vilken är omgiven av en natt och dag förskräckt och gråtande maka, 5 nakna och hungriga barn, av vilka det äldsta är på 10 året, och dessas jämmer och skrän är olidligt, då mannen 2, 3 ofta 4 gånger på dygnet infaller i sin förskräckliga sjukdom. Undertecknad hann knappt meddela det heliga sakramentet, samt lämna några uppmuntringar till tröst och tålamod av Guds ord, förr än sjukdomen 3:dje gången för den dagen utbröt. Jag med närvarande grannar mäktade ej se denna rysliga händelse, utan måste med rörda hjärtan och tårar i ögonen lämna den högst bedrövade hustrun och skriande barnen. Kristliga människovänner, ni som sån prisa Gud för en sund själ i en helbrägda kropp, ni som Gud givit förmögenhet att kunna och vilja hjälpa, här är eländet över all beskrivning, den svåraste sjukdom, den yttersta fattigdom, här är ett värdigt föremål för edert medlidande och förbarmande. Avtorken här någon tår, kväven någon suck, mätta dessa hungriga, och eder lön skall bliva stor i himmelen. Om i en tid, då så många nödens barn ropa, något ömt hjärta täckes mildra dessas svåra belägenhet, skall i denna tidning med ödmjukaste erkänsla visas redo av undertecknad vice pastor, då adressen är på Nora stad och Hjulsjö.

Er. G. Norström"Vilka var de?
Erik Ersson, född 1766 i Grythyttan, gift 1789 med Katarina Larsdotter, född 1765-01-29 i Hjulsjö.
Barnen: Anna (1789-09-22), Erik (1792-03-02), Jan (1793-05-29), Anders (1794-08-22), Stina (1798-02-27).

Vid besöket som beskrivs i tidningen är alltså Erik 33 år, Katarina 34 år och barnen ca 9, 7, 6, 4 och 1 år.

Bild från ArkivDigitalHjulsjö (T) AI:4 (1796-1804) Bild 239 / Sida 255 (AID: v51420.b239.s255 Öppna sida, NAD: SE/ULA/10404


Vad hände sen?
De tre yngsta barnen dör alla relativt unga.

Sonen Anders dör 1811-09-23, 17 år gammal. I dödboken står det under dödsorsak: "Lung- och vattusot, sjuk 6 veckor".

Två och ett halvt år senare dör Stina 1814-02-25, två dagar före sin 16-årsdag. Dödsorsak: "Lungsot, ständigt sjuk, sängliggande 8 veckor".

Sonen Jan dör 1820-08-16 av vattusot, 27 år gammal.

1821 gifter sig dottern Anna, 32 år gammal, och de får fem barn innan familjen flyttar till Nora 1837.

1823-04-25 dör fadern Erik 57 år gammal. Fallandesot anges som dödsorsak. Det står även att han har fått sju barn totalt, varav en son och en dotter fortfarande lever.

Modern Katarina gifter aldrig om sig och hon dör 1837-10-07 av ålderdom, 72 år gammal. Vid hennes död står angivet att hon fött fem barn varav en son och en dotter lever.

Sonen Erik är fortfarande ogift när han 1842 flyttar till Järnboås, 50 år gammal.

Kommentarer

Populära inlägg